ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് പ്രദര്‍ശനത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നു

അനില്‍ മേനോന്റെ ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് പ്രദര്‍ശനത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നു.സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ പൃഥിരാജ് നായക വേഷത്തിലെത്തുന്ന ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് ഏറെ പുതുമകള്‍ നിറഞ്ഞ ചിത്രമാണെന്ന്