ഹോക്കി ഇനി കളർഫുൾ ആകും

ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിറങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായാണ്  ഇത്തവണത്തെ ലണ്ടൻ ഒളിംബിക്സിൽ ഹോക്കിയെത്തുക.മുമ്പ് പച്ച നിറത്തിലുള്ള പുലത്തകിടിയും വെള്ള പന്തും കണ്ടു