കര്‍ണാടക ഉപലോകായുക്ത നിയമനം റദ്ദാക്കിയതു ശരിവച്ചു

കര്‍ണാടക ഉപലോകായുക്ത നിയമനം റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീംകോടതി ശരിവച്ചു. ഉപ ലോകായുക്തയായി റിട്ട. ജസ്റ്റീസ് ചന്ദ്രശേഖരയ്യയെ നിയമിച്ച കര്‍ണാടക