‘കിണറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഫോൺ കോൾ, ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കോ’; യുവതിയെ രക്ഷിച്ചു താരമായി എസ്ഐ

കിണറ്റിൽ നിന്നും വന്ന ഫോൺ കോളിൽ സമയോചിത ഇടപെടൽ നടത്തി യുവതിയെ രക്ഷിച്ച് സ്ഥലം എസ്ഐയും നാട്ടുകാരും. ഉത്സവം കാണാനെത്തിയ

മലപ്പുറത്ത് കടലില്‍ കുഴിച്ചിട്ട ബൈക്ക് കടല്‍ ക്ഷോഭത്തില്‍ പുറത്തെത്തി

ബൈക്ക് കടലില്‍ തള്ളിയെന്നൊയിരുന്നു നാട്ടിലെ പ്രചാരണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രദേശത്ത് പെയ്ത കനത്ത മഴയില്‍ മണല്‍ത്തിട്ടയില്‍ തിരയടിച്ചു കയറിയതോടെയാണ് ബൈക്ക്