കേന്ദ്രമന്ത്രി റാം വിലാസ് പാസ്വാൻ അന്തരിച്ചു; മരണം ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുമ്പോൾ

കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി റാം വിലാസ് പാസ്വാൻ (Ram Vilas Paswan) അന്തരിച്ചു. ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി നേതാവായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം