ലിവ് ഇന്‍ റിലേഷനില്‍ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളേക്കാള്‍ അധികം സന്തോഷവതികള്‍ വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളെന്ന് ആര്‍എസ് എസ് സര്‍വേഫലം

സര്‍വേഫലം ആര്‍എസ്എസ് മേധാവി മോഹന്‍ ഭാഗവത് പുറത്തു വിടും.ആര്‍എസ് എസ് അനുഭാവ സംഘടനയായ പുനെയിലെ ദൃഷ്ടി സ്ത്രീ അധ്യാന്‍ പ്രബോധന്‍