ലിറ്റില്‍ ഷെഫ് കിച്ചയ്ക്ക് ഗ്ലോബല്‍ ചൈല്‍ഡ് പ്രോഡിജി 2020 അവാര്‍ഡ്

നിഹാല്‍ രാജ് (9) എന്ന മലയാളി യൂട്യൂബര്‍ ലിറ്റില്‍ ഷെഫ് കിച്ചയ്ക്ക് ഗ്ലോബല്‍ ചൈല്‍ഡ് പ്രോഡിജി അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചു.ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന