‘വാര്‍ത്തകള്‍ ഇതുവരെ’. ആദ്യ ലിറിക്കല്‍ വീഡിയോ ഗാനം; വയവലാര്‍ ശരത് ചന്ദ്ര വര്‍മ്മയുടെ വരികള്‍ക്ക് മെജോ ജോസഫിന്റെ സംഗീതം

വയലാര്‍ ശരത്ചന്ദ്ര വര്‍മ്മ എഴുതിയ വരികള്‍ക്ക് സംഗീതം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് മെജ്ജോ ജോസഫ് ആണ്. മധു ബാലകൃഷണന്‍ ആണ്