ധമാക്കയിലെ മെലഡി സോംഗ്‌ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി

ഒമര്‍ ലുലു ചിത്രം ധമാക്കയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഗാനത്തിന്റെ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി. 'കണ്ടിട്ടും കാണാത്ത' എന്നാരംഭിക്കുന്ന ഈ ഗാനത്തിലൂടെ