തമിഴ്‌നാട്ടിൽ മദ്യവിൽപ്പനശാലകള്‍ ഉപാധികളോടെ തുറക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി

രാജ്യവ്യാപകമായി ലോക്ഡൗണ്‍ ഇളവനുവദിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മദ്യശാലകള്‍ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.