അമിത മദ്യാസക്തി ഉള്ളവര്‍ക്ക് ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയോടെ മദ്യം; എതിര്‍പ്പുമായി ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സംഘടന

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് കെജിഎംഒഎ ഇപ്പോള്‍ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.