ലഡാക്കില്‍ ഉള്ളവരോ, മോദിയോ ആരോ ഒരാള്‍ കള്ളം പറയുകയാണ്; ആരോപണവുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

ലഡാക്കിലെ ആളുകൾ പറയുന്നു, ചൈന നമ്മുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന്.എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു, ആരും നമ്മുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തില്ല