ഇനിമുതൽ ലൈസൻസില്ലാതെ പാമ്പു പിടിച്ചാൽ 3 വർഷംവരെ ശിക്ഷ; തീരുമാനവുമായി സർക്കാർ

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാമ്പു പിടുത്തക്കാരനായ സക്കീർ ഹുസൈൻ നാവായിക്കുളത്ത് പാമ്പു പിടിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ മൂർഖന്‍റെ കടിയേറ്റു മരിച്ചിരുന്നു.