ഇങ്ങനെയും ഒരാള്‍; കടല്‍ക്ഷോഭത്തില്‍ വീടില്ലാതായ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സ്വന്തം ഭൂമി പകുത്തു നല്‍കിയ പോലീസുകാരന്‍

വീട് നിന്നിടം കടലെടുത്തതോടെ പുറക്കാട് എസ്.വി.ഡി.യു.പി. സ്‌കൂളിലെ ഒറ്റ മുറിക്കുള്ളില്‍ ജീവിതം തളയ്ക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി അവനെത്തി. എറണാകുളം