സ്വവർഗാനുരാഗികളും ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ; അവർക്കും കുടുംബജീവിതത്തിനവകാശമുണ്ടെന്ന് മാർപ്പാപ്പ

സ്വവർഗാനുഗികളും (Same-Sex Couples) ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്നും അവർക്കും കുടുംബജീവിതത്തിനവകാശമുണ്ടെന്നും ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ(Pope Francis) . അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം അധികരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ

പ്രണയത്തിലായിരുന്ന കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ വിവാഹിതരാകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ എതിർപ്പുമായി വീട്ടുകാർ; സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവതികള്‍ പരാതി നല്‍കി

പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് രണ്ടു യുവതികളുടെയും മാതാപിതാക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു.