ലക്ഷ്മീകാന്ത് പര്‍സേക്കര്‍ ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി

ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ലക്ഷ്മീകാന്ത് പര്‍സേക്കറെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. തലസ്ഥാനത്തു ചേര്‍ന്ന ബിജെപി നിയമസഭാകക്ഷിയോഗമാണ് പര്‍സേക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. നിലവില്‍ ഗോവ സര്‍ക്കാരില്‍