വൈന്‍ നിര്‍മാണ ശാലയിൽ ചോര്‍ച്ച; പ്രദേശത്താകെ ഒഴുകിപ്പരന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലിറ്റര്‍ മുന്തിരി വൈന്‍

ഏകദേശം 50,000 ലിറ്ററോളം വൈന്‍ ചോര്‍ന്നുവെന്നാണ് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തത്.