ലാവലിന്‍ അഴിമതി:വിചാരണ ഉടന്‍ തുടങ്ങാനാവില്ലെന്ന് കോടതി

എസ്എന്‍സി ലാവ്‌ലിന്‍ കേസില്‍ ലാവ്‌ലിന്‍ കമ്പനിയെയും പ്രതിനിധി ക്ലോസ് ട്രെന്‍ഡലിനെയും ഒഴിവാക്കി വിചാരണ ഉടൻ തുടങ്ങണമെന്നാവശ്യം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി.മുന്‍ഗണനാക്രമം അനുസരിച്ചേ