കിളിരൂര്‍ കേസില്‍ ലതാനായരെ സഹായിച്ച 2 പേര്‍ക്ക് കഠിനതടവും പിഴയും

കിളിരൂര്‍ കേസിലെ നാലാം പ്രതി ലതാനായരെ ഒളിവില്‍ പാര്‍ക്കാന്‍ സഹായിച്ച കേസില്‍ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്‌ടെത്തിയ രണ്ടു പേര്‍ക്ക് രണ്ട് വര്‍ഷം