വൃക്കയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം 25 ശതമാനം മാത്രം; അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനിലയെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആരോഗ്യനില വളരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെന്ന് ഉന്നത അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.