പാകിസ്ഥാനില്‍ ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന താലിബാനെതിരായ നടപടി ഇസ്‌ലാമിന് ചേര്‍ന്നതല്ലെന്ന് ലാല്‍മസ്ജിദ് ഇമാം

കിഴക്കന്‍ പാകിസ്ഥാനില്‍ താലിബാനെതിരായി നടക്കുന്ന നടപടികള്‍ ഇസ്‌ലാമിന് ചേര്‍ന്നതല്ലെന്ന് ലാല്‍ മസ്ജിദ് ഇമാം അബ്ദുള്‍ അസീസ്. താലിബാനെതിരായ നടപടി അനിസ്ലാമികമാണെന്ന്