നോട്ടുകളില്‍ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ചിത്രം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ രൂപയുടെ വിലമാറിയേക്കാം: സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സ്വാമി

ആ ചോദ്യത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് എന്നും താൻ അതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നും സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സ്വാമി പറഞ്ഞു