ഇന്ന് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ്; മാനവര്‍ക്ക് മാര്‍ഗദര്‍ശനമായി ഖുര്‍ആന്‍ അവതരിച്ച ലൈലത്തുല്‍ ഖദ്ര്‍ ദിനം

ഇന്ന് റംസാന്‍ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ്. ആയിരം മാസങ്ങളേക്കാള്‍ പുണ്യമുള്ള ലൈലത്തുല്‍ ഖദ്ര്‍ ദിനത്തെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ മുസ്ലീം സമൂഹം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. റംസാനന്റെ