നേപ്പാൾ തീകൊണ്ടു കളിക്കുന്നു: ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾക്കു നേരേ നേപ്പാൾ സെെന്യം വെടിവച്ചു

നേപ്പാളി സേന പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ ലഗാന്‍ കിഷോറിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിട്ടയച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ മണ്ണില്‍ നിന്നുമാണ് തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയതെന്ന് കിഷോറും നേരത്തേ

ഇന്ത്യൻ പൗരനെ നേപ്പാൾ പൊലീസ് അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടു പോയി: അതിർത്തി മുറിച്ചു കടന്നുവെന്ന് ‘കുറ്റസമ്മതം’ നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു

എന്നാൽ താൻ അത് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ലെന്നും വേണമെങ്കിൽ തന്നെ കൊല്ലാം എന്നും ലഗൻ കിഷോർ ഇതിനു മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു...