ഒടുവില്‍ കൂടംകുളം പദ്ധതിക്ക് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാരിന്റെ പച്ചക്കൊടി

വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറഞ്ഞു നിന്ന കൂടംകുളം ആണവ പദ്ധതിക്ക് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാരിന്റെ പച്ചക്കൊടി. ഇന്ന് ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിസഭായോഗമാണ് പദ്ധതി എത്രയും വേഗം