കുണ്ടറയില്‍ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചുപേരെ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്‌ടെത്തി

കൊല്ലം: കൊല്ലം കുണ്ടറയില്‍ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചുപേരെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്‌ടെത്തി. കുണ്ടറ കച്ചേരിമുക്ക് സരോജവിലാസത്തില്‍ ജോസ്, ഭാര്യ റീന,