കെ.എസ്.ഐ.ഇ. – എക്‌സ്‌പോര്‍ട്ട് അവാര്‍ഡ് 2011വിതരണം ചെയ്തു

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ എന്റര്‍പ്രൈസസിന്റെ കീഴിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് എയര്‍ കാര്‍ഗോ കോംപ്ലക്‌സുകള്‍ വഴി കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം