വൈദ്യുത ബോർഡിന്റേത് ജനദ്രോഹം

വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണവും അധിക വൈദ്യുതിക്ക് അധികവില ഈടാക്കാനുള്ള വൈദ്യുതിബോര്‍ഡിന്റെ നിർദ്ദേസങ്ങൾ ജനദ്രോഹകരമെന്ന് റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്‍. മുൻപെങ്ങും കാണാത്തന്വിധം ജനദ്രോഹപരമായ നിർദ്ദേശമാണു

സ്ക്രാപ്പ് ലേലത്തിനിടെ കൊല്ലത്ത് കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസില്‍ സംഘര്‍ഷം

കെ എസ് ഇ ബി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സര്‍ക്കിള്‍ കൊല്ലത്ത്  നടന്ന സ്ക്രാപ്പ് ലേലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ലേലത്തിന് എത്തിയവര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി തര്‍ക്കത്തില്‍

Page 3 of 3 1 2 3