കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിയുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത ജനതാദളില്‍ ലയിച്ചു

സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത (ഡെമോക്രാറ്റിക്) യില്‍ നിന്നും വിട്ട കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി വിഭാഗം ജനതാദളില്‍ ലയിച്ചു. ലയന സമ്മേളനം പാലക്കാട് ചെറിയകോട്ട മൈതാനത്ത്