തീവ്രവാദികളുടെ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തെ വകവയ്ക്കാതെ പോരാടി വിജയം വരിച്ചു; മലയാളിയായ മേജർ കൃഷ്ണകുമാറിന് ധീരതയ്ക്കുള്ള സേനാ മെഡൽ

ജമ്മു കാശ്മീരിലെ അനന്തനാഗ് വില്ലേജിൽ തീവ്രവാദികളെ നേരിടുന്നതിന് നിയോഗിച്ച സംഘത്തിൻ്റെ തലവനായിരുന്നു മേജർ കൃഷ്ണകുമാർ...

കൃഷ്ണകുമാറിന്റെയും പിതാവിന്റെയും വേർപാടിൽ ദു:ഖം പങ്കിടാൻ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തി

വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ച കേരളകൗമുദി കോട്ടയം യൂണിറ്റിലെ സബ് എഡിറ്റർ വെണ്ടാർ കിഴക്കൻ മാരൂർ കാമ്പിലഴികത്ത് മേലതിൽ വീട്ടിൽ സി. കൃഷ്ണകുമാറിന്റെയും