കേരളരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വിപ്ലവ നക്ഷത്രം ഇനി ഓര്‍മയില്‍; വിടവാങ്ങിയത് പ്രസ്ഥാനത്തെ നെഞ്ചോടുചേര്‍ത്ത ധീരവനിത

കേരം തിങ്ങും കേരളനാട്..കെ.ആര്‍.ഗൗരി തന്നെ ഭരിക്കും ഒരിക്കല്‍ കേരളത്തിന്റെ എല്ലായിടങ്ങളിലും ഈ ശബ്ദമായിരുന്നു, മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ഇന്‍ക്വിലാബ് വിളിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളുടെ

കെ.ആര്‍.ഗൗരിയമ്മയുടെ ആരോഗ്യനില അതീവഗുരുതരമെന്ന് മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍

കെ.ആര്‍.ഗൗരിയമ്മയുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമെന്ന് മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍. ശരീരത്തില്‍ അണുബാധയുണ്ട്. തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ തുടരുമെന്നും മെഡിക്കല്‍ ബുളളറ്റിനില്‍ ആശുപത്രി അധികൃതര്‍

കെ.ആര്‍.ഗൗരിയമ്മ തപാല്‍വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി

പോസ്റ്റല്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി കേരളത്തിന്റെ വിപ്ലവനായിക കെ.ആര്‍ ഗൗരിയമ്മ. ഉറപ്പാണ് എല്‍ഡിഎഫ് എന്നായിരുന്നു കെ.ആര്‍.ഗൗരിയമ്മയുടെ പ്രതികരണം. ഇന്ന് രാവിലെ 11.30