പോലീസിനെ തോല്‍പ്പിച്ച് ജി.വി.രാജ ഫുട്‌ബോള്‍ കിരീടം എസ്ബിടിക്ക്

കേരള പോലീസനെ ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ചു ഗോളുകള്‍ക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി ഒമ്പതാമതു ജി.വി രാജ ഫുട്‌ബോള്‍ കിരീടം എസ്ബിടി സ്വന്തമാക്കി. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ