ജാതീയമായ വേർതിരിവ് സഹിക്കാനാകുന്നില്ല; കാർപ്പൻ്റർ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന് സന്തോഷ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു

2017 മുതല്‍ കോഴഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റാണ് എസ്.എന്‍ഡിപി സമുദായംഗമായ സന്തോഷ്....