ഫസൽ വധം:കോടിയേരിയുടെ പങ്കും അന്വേഷിക്കണക്കണമെന്ന് ഭാര്യ

കൊച്ചി:ഫസൽ വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ പങ്കും അന്വേഷിക്കാൻ ഫസലിന്റെ ഭാര്യ മറിയം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി.കോടിയേരി ഇടപെടുന്നതിനാൽ