കൂടത്തായി: ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും ജോളി കൊന്നത് തന്‍റെ അറിവോടെ; കുറ്റസമ്മതവുമായി ഷാജു

അതിന് ശേഷം ഭാര്യ സിലിയെ കൊല്ലാനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് ഒന്നിച്ച് വയനാട് പനമരത്തേക്ക് ഒരു കല്യാണത്തിന് ജോളിയുമൊന്നിച്ച് പോയപ്പോഴാണ്.