കൂടല്‍മാണക്യം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ആന പാപ്പാനെ കൊലപ്പെടുത്തി

കൂടല്‍മാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനയിടഞ്ഞു പാപ്പാനെ കുത്തിക്കൊന്നു. കൂടല്‍മാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മേഘാര്‍ജുനന്‍ എന്ന ആനയാണ് ഒന്നാംപാപ്പാന്‍ പാലക്കാട് മലമ്പുഴ ധോണി