കെ.എസ്.ടി.എ വനിതാ സെമിനാര്

പത്തനംതിട്ട:- കെ.എസ്.ടി.എ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിനത്തിന്റ് ഭാഗമായി നടന്ന വനിതാ സെമിനാര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗവും അഖിലേന്ത്യാ മഹിളാ അസോസിയേഷന്‍ ജില്ലാ