ദേവനന്ദയുടെ ശരീരത്തിൽ ക്ഷതങ്ങളോ അടയാളമോ ഇല്ലെങ്കിലും പൊലീസ് സംശയത്തിലാണ്: ഉത്തരം വേണ്ടത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കും

ഇതിനെല്ലാം ഉപരി പ്രധാന ചോദ്യം കാണാതായ ദിവസംതന്നെ നടപ്പാലത്തിനു സമീപം മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ തിരച്ചിൽ നടത്തിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ടു കണ്ടെത്താനായില്ല എന്നുള്ളതാണ്...