പിറവം തെരഞ്ഞെടുപ്പ്-കൂത്താട്ടുകുളത്ത് വാക്കേറ്റം; കോലിയക്കോടനും സുരേഷ്‌കുറുപ്പിനുമെതിരെ കേസ്

പിറവം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലേയ്ക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ മണിക്കൂറില്‍ തന്നെ ചെറിയ തോതില്‍ സംഘര്‍ഷം. കൂത്താട്ടുകുളത്താണ് ചെറിയ വാക്കേറ്റമുണ്ടായത്. മണ്ഡലത്തിനു പുറത്തുനിന്നുള്ള