ലൈസന്‍സ് ഇല്ലാത്ത ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ വെടിവഴിപാട് പാടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനു കീഴിലുള്ള ലൈസന്‍സില്ലാത്ത ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍  വെടി വഴിപാട്  നിറുത്തി വയ്ക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. ഇത്തരം ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍  വെടിവഴിപാട്