24 മണിക്കൂറിനിടെ 693 പുതിയ കൊവിഡ് കേസുകൾ; മരണത്തിലും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ

അതേപോലെ തന്നെ ഈ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 1445 കൊവിഡ് കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിലവില്‍ അഞ്ച് ലക്ഷം റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്