കൊച്ചി മെട്രോ കൂടുതല്‍ സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് നീട്ടാന്‍ സാധ്യതാ പഠനം

കൊച്ചി മെട്രോ റയില്‍ കൂടുതല്‍ സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് നീട്ടുന്നതിനായുള്ള സാധ്യതാ പഠനം നടത്താന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ചേര്‍ന്ന കെഎംആര്‍സി ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് യോഗം

കൊച്ചി മെട്രോ: ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് യോഗം ഇന്ന്

കൊച്ചി മെട്രോ റയില്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് യോഗം ഇന്ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ ചേരും. പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിര്‍ണ്ണായക തീരുമാനങ്ങള്‍ യോഗം കൈക്കൊള്ളും.