ഉത്സവത്തിന് ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഹിന്ദു പോലീസുകാരെ വിനിയോഗിക്കണം; ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊച്ചി ദേവസ്വം അസി. കമ്മീഷണര്‍

വൈറ്റിലയിലെ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രത്തിലെ തൈപ്പൂയ ഉത്സവത്തിനാണ് ഹിന്ദു പോലീസുകാരെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്.