ബിജെപിയും എല്‍ഡിഎഫും തമ്മില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് വോട്ടുകച്ചവടം നടത്തിയെന്ന് കെ.മുരളീധരന്‍

ലോക്‌സഭാ ബിജെപിയും എല്‍ഡിഎഫും തമ്മില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് വോട്ടുകച്ചവടം നടന്നുവെന്നും ഇതിന്റെ പ്രത്യുപകാരം എല്‍ഡിഎഫിന് കൊല്ലത്തു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കെ.മുരളീധരന്‍ എംഎല്‍എ.