വീഡിയോ കോളിലൂടെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് മാത്രമായി പരാതിനൽകാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനവുമായി കേരളാ പോലീസ്

ഓരോവ്യക്തികള്‍ക്കും നേരിട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നേരിട്ട് പോകാതെ തന്നെ പരാതി നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്ന കിയോസ്ക് സംവിധാനം കൊച്ചി കടവന്ത്രയ്ക്ക് സമീപം