ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലണ്ട്‌ പരമ്പര:ആദ്യ ടെസ്‌റ്റില്‍ ന്യൂസിലണ്ടിന്‌ 40 റണ്‍സ്‌ ജയം

ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലണ്ട്‌ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്‌റ്റില്‍ ന്യൂസിലണ്ടിന്‌ 40 റണ്‍സ്‌ ജയം. 407 റണ്‍സ്‌ വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 366 റണ്‍സിന്‌