ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കിസാന്‍ സമ്മാന്‍ നിധി; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നോട്ടീസ്

ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് വെറും 3 മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ്‌ പ്രധാനമന്ത്രി കിസാന്‍ സമ്മാന്‍ നിധി പദ്ധതി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍