ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ വധം: പ്രതിക്ക് 30 വര്‍ഷം തടവ്

ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥി അനുജ് ബിദ്വേയെ നിഷ്ഠുരമായി വെടിവച്ചുകൊന്ന കേസില്‍ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്‍ കൈറണ്‍ സ്റ്റേപ്ള്‍ട്ടണി(21)നു കോടതി 30 വര്‍ഷം കുറഞ്ഞ