അറിയണം, മലബാർ ഗോൾഡ് കമ്പനിയുടെ കച്ചവടപ്പിടിയിൽ നിന്നും സ്വന്തം നാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ അവർ 2000 ദിവസങ്ങളായി തെരുവിലാണ്

കേന്ദ്രഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഭക്ഷ്യസംസ്‌കരണ ഫാക്ടറികളുടെ അടുത്ത് പുക, പൊടിപടലങ്ങല്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ പുറത്തുവിടുന്ന സംരംഭങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവരുതെന്ന നിർദ്ദേശം നിലനിൽക്കേ റെഡ്

ശമ്പളംപോലും കൊടുക്കാതെ കിന്‍ഫ്രയിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനി പുറത്താക്കിയ ആദിവാസി യുവാവിനെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സുഹൃത്തുക്കള്‍ ദത്തെടുത്തു

ജോലി ചെയ്ത ശമ്പളം പോലും കൊടുക്കാതെ സ്വകാര്യ കമ്പനി നിര്‍ദ്ദാക്ഷണ്യം പുറത്താക്കിയ യുവാവിനെ സഹതൊഴിലാളികള്‍ ദത്തെടുത്ത് അഭയം നല്‍കി. വയനാട്