ഇനിയും ഇത് ആവർത്തിച്ചാൽ മറുപടി സെെന്യം പറയും: ദക്ഷിണകൊറിയയ്ക്ക് ഉത്തരകൊറിയയുടെ മറുപടി

തൻ്റെ സഹോദരനായ കിം ജോങ് ഉൻ ആവശ്യമെങ്കില്‍ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച്ശത്രുവിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ സൈന്യത്തിനെ ഉപയോഗിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു...